author Call Us: 111-111-160

United Kingdom

Star Marketing, UK.

Mr. Muhammad Nadeem

Phone : 0044 – 7435534699 – 0044 – 7533704565 – 0044 (0) 1582258579

Email : info@smartpropertyconsultant.com

Mr. Nasir Mahmood

Phone : 0044 – 2081276090 – 0044 – 7961233312

Emailinfo@foreign-investments.co.uk


USA & Canada

Mr. Mohammad Asif

Phone : 001-916-801-2415 – 001-916-441-1138


Australia & New Zealand:

Mr. Shamshad Hussain

Phone : 0061-430236500


 Kuwait

Tahir Rashid

Phone : 00965-66095911


Saudi Arabia

Al-Riyadh

Mr. Azher Sultan

Phone : 00966-557070726

Mr. Naeem Shahzad

Phone : 00966-507707056

Jeddah

Mr. Shoukat Mirza

Phone : 000966-567499409

AL Jubail

Mr. Wasim Iftikhar

Phone : 00966-508109146


U.A.E:

Dubai

Mr. Muhammad Ibrahim

Phone : 00971-507508902

Fawad Hussain

Phone: 00971-525954166

Askary Baqer

Phone: 00971 55 980 6517

sab@tycoons110.com

Mr. Irfan Khokar

Phone : 00971-551224567

Sharjah

Mr. Sharif Afridi

Phone : 00971-506289238

AJMAN

Hafiz Khawaja Muhammad Hammad
00971-504558654
0091-6-7426777

Bahrain

Mr. Ishtiaq Afridi
00973-33065755

Qatar

Mr. Ishtiaq Afridi
00973-36575605

United Kingdom

Mr. Muhammad Nadeem

Phone : 0044 7435534699 – 0044 7533704565 – 0044 (0) 1582258579

Email : info@smartpropertyconsultant.com


USA & Canada

Mr. Mohammad Asif

Phone : 001-916-801-2415 – 001-916-441-1138


Australia & New Zealand:

Mr. Shamshad Hussain

Phone : 0061-430236500


 Kuwait

Tahir Rashid

Phone : 00965-66095911


Saudi Arabia

Al-Riyadh

Mr. Azher Sultan

Phone : 00966-557070726

Mr. Naeem Shahzad

Phone : 00966-507707056

Jeddah

Mr. Shoukat Mirza

Phone : 000966-567499409

AL Jubail

Mr. Wasim Iftikhar

Phone : 00966-508109146


U.A.E:

Dubai

Mr. Muhammad Ibrahim

Phone : 00971-507508902

Fawad Hussain

Phone: 00971-525954166

Askary Baqer

Phone: 00971 55 980 6517

sab@tycoons110.com

Mr. Irfan Khokar

Phone : 00971-551224567

Sharjah

Mr. Sharif Afridi

Phone : 00971-506289238

Ajman
Hafiz Khawaja Muhammad Hammad
00971-504558654
0091-6-7426777

Bahrain

Mr. Ishtiaq Afridi
00973-33065755

Qatar

Mr. Ishtiaq Afridi
00973-36575605
(Visited 1,779 times, 5 visits today)